Aggregointipalvelut vastaavat pian mitä katsottaisiin -kysymykseen suoratoistopalveluiden puolesta

Image for post
Image for post
Justwatch kokoaa suoratoistopalveluiden tarjontaa web-palvelussaan ja mobiilisovelluksissaan. Sisältöä voi selata palvelun mukaan tai etsiä sisältöä useista eri palveluista monipuolisten suodatinten avulla. Kuvakaappaus Justwatch-palvelusta.
Image for post
Image for post
LG:n älytelevisioissa on Oma sisältö -toiminto, jonka avulla kiinnostavaa sisältöä voi lisätä katselulistalle. Tv:n luvataan myös suosittelevan sisältöä listan perusteella.
Image for post
Image for post
Samsungin Universal Guide kokoaa sisältövinkkejä useista eri palveluista. Kuvakaappaus Samsungin markkinointivideosta.
Image for post
Image for post
Google uusi Chromecast-laite käyttää Google TV -käyttöliittymää, joka tarjoaa personoituja katseluvinkkejä käyttäjän aiemman katselun perusteella. Kuvakaappaus Googlen markkinointivideosta.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store