Disney+ nousee pian Netflixin rinnalle

Uutistoimisto Bloombergin kokoamien tietojen mukaan Disney+:n tilaajamäärän kasvukulma on selvästi jyrkempi kuin Netflixin. Kuvakaappaus Bloombergin Screentime-uutiskirjeestä.
Digital TV Researchin ennustaa, että tilaajamäärillä mitaten Disney+ menee Netflixin ohi viiden vuoden kuluttua. Kuvakaappaus Digital TV Researchin tiedotteesta.

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store