Entä jos yksittäistapauksia kommentoitaisiin?

Toimittaja Veikka Lahtinen kirjoitti pari päivää sitten kokemuksistaan Kelan kanssa. Lahtisella on ollut ongelmia saada Kela vakuutetuksi (pun intended) siitä, että hän ei seurustele kämppiksensä kanssa.

Samankaltaisia tarinoita Kelan nöyryytyksistä on kuullut tai kokenut jokainen, mutta Lahtisen tarina on hyvin kirjoitettu, joten ei olisi ihme, vaikka se poikisi jutun johonkin lehteen tai verkkojulkaisuun. Jos näin käy, kaava on tuttu: juttu referoi Lahtisen tarinan, jonka jälkeen Kela kommentoi. Kela ei kuitenkaan kommentoi Lahtisen tapausta suoraan, koska Kela ei yksityisyydensuojan vuoksi voi kommentoida yksityistapauksia. Niinpä asiaa ei varsinaisesti päästä käsittelemään, vaan pyöritellään asiaa yleisellä tasolla. Ja yleisellä tasollahan ongelmia ei koskaan ole.

Ongelma ei tietenkään koske vain Kelaa vaan se on tuttu esimerkiksi hoitovirheitä ja vakuutuslääkäreitä koskevista tapauksista. Näissä toistuu sama kaava: ilmiselviä ja törkeitäkään virheitä ei päästä julkisuudessa käsittelemään, koska toinen osapuoli vetäytyy vaitiolovelvollisuuden taakse.

Yksinkertainen ratkaisuehdotus: kansalaisella tulisi olla mahdollisuus tyhjentää viranomaisten vaitiolovelvollisuus omien tietojensa osalta valitsemassaan tapauksessa. Tähän voisi tehdä vaikkapa valmiin lomakkeen elintenluovutustestamentin tapaan.

Lupaan äänestää sitä poliitikkoa tai puoluetta, joka tätä ryhtyy ajamaan.

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store