Image for post
Image for post
Fact’s of Animal’s -sivun otsikkokuva.

Facebookin oma algoritmi löytää huijaussivut

Image for post
Image for post
Fact’s of Animal’s -sivun julkaisema sponsoroitu Facebook-status. Statuksella ei ole mitään tekemistä Jasper Pääkkösen, Lapin Kansan tai Rentlen kanssa. Statuksen tekstisisältö on kopioitu Lapin Kansan viikko sitten julkaisemasta verkkouutisesta.
Image for post
Image for post
Huijaussivu, jonne käyttäjä Facebook-statuksesta ohjataan. Sivun muoto, navigaatio ja fontit ovat hyvin lähellä Ylen sivuja. Sivustolla ei ole mitään tekemistä Ylen kanssa.
Image for post
Image for post
Facebookin Incredible World -sivun Aiheeseen liittyvät sivut -osio linkkaa kolmelle sivulle, jotka ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Aiheeseen liittyvät sivut -laatikko on Facebookin algoritmin luoma elementti, jonka sivun ylläpitäjä voi halutessaan poistaa sivultaan.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store