Näitä pelejä et löydä mistään

Image for post
Image for post
Playrixin Homescapes-peliä mainostetaan tällaisina ongelmanratkaisupeleinä. Todellisuudessa peli on aivan toisenlainen.
Image for post
Image for post
Tältä Farmscapes-peli näyttää. Kuvakaappaus läpipeluuvideosta, https://www.youtube.com/watch?v=WKu8cbYHIco
Image for post
Image for post
Näin Farmscapes-peliä mainostetaan.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store