Image for post
Image for post

Onko Kike kielletty?

Ihan aluksi kannattaa ehkä vuorata päätä hieman foliolla.

Onko turbaani sopivan kireällä? Hyvä.

Mm. Radio Helsingistä tuttu Jyrki Jantunen kirjoitti aiemmin päivällä julkisen FB-statuksen, jossa mainitsi Perussuom… ei vaan Uusi vaihtoeht… Ei vaan Sininen tulev… Ei vaan taas Perussuomalaisten kansanedustajan Ritva “Kike” Elomaan. Joku tai jokin ei Jantusen päivityksestä pitänyt, sillä se ilmoitettiin poistetuksi Facebookin yhteisönormien vastaisena. Jantunen muokkasi statustaan niin, että se sisältänyt enää sanaa “kike”. Tämä muokattu status on edelleen näkyvissä.

Mikä Kikessä harmittaa? Voi olla, että joku tai jotkut käyttäjät ovat pahastuneet Jantusen statuksesta ja ilmoittaneet siitä Facebookin ylläpidolle. Se, miten lause “Go Kike Elomaa go” voisi olla Facebookin yhteisönormien vastainen, on tietenkin hieman hämärää.

Ellei, ja tästä alkaa varsinainen folio-osuus, Facebook pidä termiä “kike” hyvien tapojen vastaisena. Ja voi hyvin pitääkin, koska kyseessä on (amerikan)englannissa juutalaisista käytetty loukkaava nimitys. Se, että Facebook tarttuisi suomalaisen käyttäjän yhteen tiettyyn sanaan suomalaisessa kontekstissa vaikuttaa kuitenkin omituiselta. Varsinkin kun Facebook ei mitenkään reagoi moniin suomenkielisiin loukkaaviin nimityksiin.

Julkaisin Jantusen statuksen omalla seinälläni. Omassa statuksessani en käyttänyt Elomaan lempinimeä, mutta Sami Niemelä julkaisi kommentin, joka sisälsi linkin Kike Elomaan YouTube-videoon. Tämän kommentin ja linkin Facebook automaattisesti piilotti. Unhide-toiminnon jälkeen kommentti palautui hetkeksi näkyviin, mutta näyttäisi jälleen olevan piilossa (joten voi olla, että yllä oleva linkki ei johda mihinkään). Samalla tavalla tapahtui samalle YouTube-linkille Johanna Vehkoon FB-statuksessa.

Voiko tästä nyt päätellä jotain? Ehkä ei. Jantusen status saattaa todellakin olla jonkun Facebookille raportoima (vaikka status ei ollut loukkaava). Mutta videolinkin toistuva katoaminen antaisi ymmärtää, että Kike on jonkinlainen ongelma Facebookille.

Edit: Jantusen alkuperäinen status kuului “Go Kike Go!”. Kokeile Facebookissa omalla vastuulla.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store