Suoratoistopalveluiden kilpailussa kirnu on kauhistus

Image for post
Image for post
Kuva Timo Tervo, https://flic.kr/p/58tmm4. Julkaistu CC BY-SA 2.0 -lisenssin mukaisesti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Image for post
Image for post
Antennan mukaan Netflixin käyttäjät eivät juurikaan lopeta palvelun tilausta. Kuva Matthew Ballin tweetistä, https://twitter.com/ballmatthew/status/1304526745001959424/
Image for post
Image for post
Antennan analyysin mukaan Disney+ pääsi puolessa vuodessa lähelle Hulun markkinaosuutta Yhdysvaltojen suoratoistomarkkinoilla. Koko analyysi: https://medium.com/antennaanalytics/antenna-q220-streaming-scorecard-b3bd4556aab
Image for post
Image for post
Audience Projectin tulkinta Suomen (S)VOD-markkinasta. Jos Disney onnistuisi Suomessa samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, se olisi keväällä jossakin Ruutu-palvelun kokoluokassa.

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store