Suoratoistovuosi 2020 Suomessa: Netflix nousi kärkeen

Audience Projectin tutkimuksen mukaan Netflix on nyt Suomen suosituin suoratoistopalvelu. Kuvakaappaus Audience Projectin tutkimuksesta.

Perinteisen lähetysvirta-tv:n katselu kasvoi viime vuonna

Suomi on ainoa Audience Projectin tutkimuksessa mukana oleva maa, jossa perinteisen tv:n katselu kasvoi viime vuonna.

Suoratoistopalveluiden käyttö kasvoi — vai kasvoiko?

Finnpanelin mukaan “muu tv-ruudun käyttö” kasvoi viime vuonna 9 minuuttia. Kuvakaappaus Finnpanelin tutkimuksesta.
Suomi on Audience Projectin tutkimuksen mukaan ainoa tutkituista maista, jossa suoratoistopalveluiden käyttö viime vuonna pieneni. Kuvakaappaus Audience Projectin tutkimuksesta.

Netflix on nyt ykkönen Suomessakin

Netflix punnersi Audience Projectin mukaan ohi Yle Areenan suosituimpana suoratoistopalveluna Suomessa viime vuonna. Kuvakaappaus Audience Projectin tutkimuksesta.

Mitä tapahtuu tänä vuonna?

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store