Takaisin könttätilauksiin—Applen, Amazonin ja operaattoreiden videopalvelut

Image for post
Image for post
Amazon Prime Video markkinoi jo palveluaan suomeksi.

Apple TV+ kiinnittyy muihin Applen palveluihin

Image for post
Image for post
Apple TV on Applen mielestä tietenkin täydellinen tapa käyttää yhtiön omaa videopalvelua.

Amazon: maksa verkkokaupan kuljetuksista, saat kaupan päälle videoita

Operaattoreiden videopalvelut

Image for post
Image for post
Elisa markkinoi Elisa Viihde -palveluaan alkuperäissarjoillaan.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store