Testi: Google Chromecast with Google TV

Uuden Chromecastin mukana tulee aiemmista malleista poiketen kaukosäädin.

Aiempaa suurempi lätkä

Uusi Chromecast kytketään edeltäjänsä tavoin television HDMI-väylään. Kokoa edelliseen versioon on tullut jonkin verran lisää.

Uusi Chromecast on äly-tv taskukoossa

Google TV avautuu Koti-näkymään, joka listaa ylimmällä rivillään asennetut sovellukset, sen jälkeen kesken olevat ohjelmat ja sen jälkeen suosituksia käyttäjän asentamista sovelluksista.
Googlen yhdysvaltalaisilla markkinointisivuilla käyttökokemus näyttää varsin erilaiselta. Ylävalikossa ovat mm. Suomessa puuttuvat elokuvat- ja sarjat-valinnat sekä Live-osuus. Etusivu myös listaa suosituksia eri palveluista ennen omien sovellusten listaa.

Kaikki ei toimi Suomessa, ainakaan vielä

Google TV:ssä voi hakea Avara luonto -sarjaa ja palvelu tunnistaa kyllä mitä haetaan, mutta puuttuvien metatietojen ja integraation vuoksi se ei kykene linkkaamaan palveluun, josta ohjelma löytyy. Käyttäjälle tarjotaan ohjelman sijaan sen lyhyt esittely ja linkkejä samankaltaisiin ohjelmiin (jotka eivät ole samankaltaisia ohjelmia).
Katselulistalle voi tällä hetkellä lisätä suoraan vain Googlen oman videovuokraamon sisältöjä. Hakutuloksista voi lisätä muidenkin palveluiden sisältöjä.

Aggregointi palvelee käyttäjää mutta ei suoratoistopalveluita

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store