VanMoof Electrified S2: Ikuinen myötätuuli

Image for post
Image for post
VanMoof Electrified S2 on ulkoisesti näyttävä sähköavusteinen pyörä. Kuva: VanMoof
Image for post
Image for post
S2-pyörä on hyvin pelkistetyn näköinen. Kuva: VanMoof
Image for post
Image for post
Muun muassa pyörän lataustilan kertova näyttö on pyörän vaakaputkessa. Kuva: VanMoof
Image for post
Image for post
Pyörän sisäänrakennettu lukko aktivoituu, kun keltaisella ympyröity nappi pyörän takahaarukassa painetaan pohjaan. Kuva: VanMoof

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store