Viisi uutta suoratoistopalvelua, joita todennäköisesti tilaat ensi vuonna

Image for post
Image for post
Hulu ei tule Suomeen. Mutta Hulun originaalisarjat tulevat.
Image for post
Image for post

Mastodontti olohuoneessa: Disney+

Image for post
Image for post
Audience Projectin kyselyssä suomalaiset suoratoistopalveluiden käyttäjät arvioivat lopettavansa muiden palveluiden käyttöä Disney+ -palvelun aloittaessa.

Disneyn tarjontaa isommille ihmisille: Star

Yhdistyneet englantilaiset suoratoistopalvelut: Britbox

Image for post
Image for post
Sisäisen britin hemmottelu saattaa edelleen vaatia muidenkin palveluiden kuin Britboxin käyttöä.

Paavo Pesusieni tulee taas: ViacomCBS

Image for post
Image for post
ViacomCBS:n Mikko Silvennoinen kertoi AllAccessin laajentumisesta Twitterissä.

Urheilun Netflix: Dazn

Mitä tästä seuraa?

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store